W czasie zawierania umowy kredytu hipotecznego banki często proponują lub wręcz wymuszają zawarcie umowy ubezpieczenia na życie dla osoby zawierającej umowę. Bank często twierdzi, że bez takiej umowy wniosek o kredyt zostanie odrzucony lub zachęcają do ubezpieczenia poprzez obietnicę obniżenia oprocentowania lub prowizji. Zanim jednak podpiszemy umowę ubezpieczenia, warto zorientować się, czy jest to konieczne oraz jakie mamy alternatywy.

Czy wykup polisy na życie przy zawieraniu umowy kredytu hipotecznego jest konieczny?

Obecne unormowania prawne nie wprowadzają obowiązku wykupywania polisy na życie przy podpisywaniu umowy kredytu hipotecznego. Należy jednak mieć na uwadze, że dla banków często jest to jedyne zabezpieczenie spłaty, z tego powodu banki często odmawiają udzielenia  kredytu, lub domagają się  wskazania dwóch lub nawet trzech poręczycieli zamiast jednego.

Mimo braku przepisów nakazujących ubezpieczenie kredytu, dla wielu banków przystąpienie do takiej umowy jest warunkiem koniecznym przy występowaniu o hipotekę. Można jednak zrezygnować z tej formy zabezpieczenia, należy się jednak liczyć,  z tym, ze bank wystąpi wtedy o inną formę poręczenia np. poprzez przedstawienie poręczycieli. Można także przedstawić ubezpieczenie na życie od prywatnego ubezpieczyciela. Jest to korzystniejsze, ponieważ takie ubezpieczenie może być zawarte na lepszych warunkach niż to narzucane przez bank.

Zobowiązanie kredytem hipotecznym to niejednokrotnie najważniejsze zobowiązanie finansowe w życiu danej osoby. Jest to równocześnie zobowiązanie długoterminowe, z tego powodu nie dziwi, że banki jednak starają się w jakiś sposób zabezpieczyć siebie przed ewentualnymi problemami ze spłatą zobowiązania, jak również chcą, by sam kredytobiorca miał jakieś wsparcie na wypadek problemów ze spłatą.

Jakie są alternatywy dla polisy ubezpieczeniowej?

Generalnie z punktu widzenia banku i kredytobiorcy zawarcie umowy ubezpieczenia na życie przy zawieraniu kredytu hipotecznego jest najkorzystniejsze.

Banki często oferują ubezpieczenia powiązane bezpośrednio z kredytem. Ubezpieczycielem jest wtedy firma oferowana przez bank.

Lepszym rozwiązaniem jest jednak zawarcie umowy indywidualnie. Znalezienie na rynku ubezpieczyciela, który zaoferuje coś, dla nas najlepszego. Takie indywidualne ubezpieczenie na życie może zawierać wiele dodatkowych, przydatnych postanowień, np. można dzięki niemu odkładać na emeryturę, mieć gwarancję renty w przypadku utraty zdolności do pracy lub otrzymać odszkodowanie za wypadek, pobyt w szpitalu, czy dodatkowe pieniądze z tytułu urodzenia dziecka i związanego z tym pobytu w szpitalu.

Jeśli jednak nadal nie chcemy zawierać umowy ubezpieczenia na życie, bank może nakazać wskazanie poręczycieli. W najgorszym wypadku bank może podnieść oprocentowanie, zmienić warunki umowy kredytowej na mniej korzystne lub wydłużyć okres spłaty.

Reasumując: ubezpieczenie na życie przy zawieraniu hipoteki, choć nie obowiązkowe, wydaje się koniecznością. Warto więc przystąpić do tego z głową. Najlepiej porównując oferty różnych ubezpieczycieli, wybrać najważniejsze rozszerzenia ubezpieczenia i nie zwlekać z zawarcie umowy- z każdym rokiem bowiem dla ubezpieczyciela rośnie ryzyko związane z ubezpieczeniem nas, warto więc zrobić to szybko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.